کتاب

ریتم در موسیقی

نویسنده:شهرام مظلومی

توضیحات:کتاب حاضر مجموعه درسها وتمرینات طبقه بندی شده ریتم است.که در شش فصل تدوین یافته وتاکید مطالب بیشتر بر اجرای فیگورهای ریتمیک وپیوند آنها بایکدیگراست.به دلیا گستردگی زیاد مباحث تئوریکی در این کتاب گنجانده نشده. لذا هنرجویان می توانند جهت آگاهی وفهم بیشتر به کتاب تئوری موسیقی معتبر مراجعه نمایند. 

 

آموزش سه تار:

تالیف جلال ذوالفنون به کوشش مهرداد ترابی
 تصاویر بعدی برگرفته از انتشارات ماهور

 

/ 0 نظر / 17 بازدید